= audyt ochrona danych osobowych, audyt ochrony danych osobowych

Strona główna

 

Kontakt

 

Oferta

Klienci

 

Aktualności

 
   
 cały serwis
 Usługi On-line
 Konferencje
 Public Relations
 Analizy i Doradztwo


Strona główna / Analizy i Doradztwo / Szkolenie ABI dot. ochrony danych osobowych

   

Szkolenie ABI dot. ochrony danych osobowych

Ostatnia aktualizacja - grudzień 2008

Zapraszamy do udziału w zamkniętym szkoleniu pt.

Ochrona danych osobowych: praktyka, procedury, kontrole

Termin:
do ustalenia, szkolenie wewnętrzne

Czas trwania:
1 dzień, 4 godziny szkolenia + ewentualne konsultacje

Miejsce:
do ustalenia

Cena:
do ustalenia, w zależności od branży, ilości szkolonych osób itp.

Więcej informacji:
Favitor - ochrona danych osobowych - http://favitor.pl
tel. (22) 853 37 76,
e-mail: biuro MAŁPA favitor.pl

szkolenie z ochrony danych osobowych

Kto powinien uczestniczyć?

Ustawowe obowiązki dotyczą kierownictwa każdej organizacji i to właśnie zarząd ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedopatrzenia. Z drugiej strony realizacji wymogów prawnych muszą dopilnować przede wszystkim szefowie informatyki, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Korzyści z udziału w warsztatach

Efektem udziału w szkoleniu będzie zdobycie wiedzy i informacji umożliwiających:

 • prowadzenie intensywnych i rozbudowanych działań marketingowo-sprzedażowych nie łamiąc ustawowych obowiązków,
 • przygotowanie firmy do kontroli GIODO,
 • posiadanie gotowych szablonów dokumentów na potrzeby organizacji np. konkursów w Internecie lub poza nim.

Charakter szkolenia:

 • prezentacja będzie w miarę możliwości sprofilowana pod kątem firm, z których pochodzić będą uczestnicy szkolenia,
 • zajęcia prowadzone będą w formie wykładowej z wieloma odniesieniami do faktycznych przykładów oraz case studies,
 • zarejestrowani uczestnicy mogą przed szkoleniem wysłać nurtujące ich pytania związane z tematem szkolenia - prosimy pisać na adres biuro MAŁPA biznesnet.pl,
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat udziału w szkoleniu oraz materiały w druku.

Przebieg tego szkolenia

  Prawo
 • Konstytucja RP
 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych i Akty Wykonawcze
  • Zakres stosowania
  • Definicje
  • Zasady przetwarzania informacji

 • Obowiązki administratora danych
  • Prawa osoby, której dotyczą dane
  • Zabezpieczanie zbiorów danych osobowych
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych
  • Odpowiedzialność karna
  GIODO i Biuro GIODO
 • Uprawnienia
  • Co może, a czego nie może zrobić w naszej firmie inspektor ochrony danych osobowych?

 • Działania kontrolne
  • Jak działa biuro GIODO i inspektorzy?
  Praktyka firmy
 • Rejestracja i udostępnianie zbiorów danych
  • Jak wypełnić wniosek o wpisanie zbioru do rejestru i jak skompletować pozostałe dane i dokumenty?
  • Jak wypełnić wniosek o udostępnienie zbiorów?

 • Infrastruktura, organizacja

  • Administrator bezpieczeństwa informacji
  • Jak zapewnić organizacyjny aspekt zabezpieczania danych? (polityka bezpieczeństwa, szkolenia, instrukcje, zasady dostępu do danych itp.)
  • Jak zabezpieczyć urządzenia i systemy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 • Jak przygotować się do kontroli inspektora ochrony danych osobowych?

  • Dokumentacja: instrukcje, spisy, procedury
  Studium przypadku
 • Postępowanie przy organizacji konkursu
  • Jakie informacje należy przekazać uczestnikom konkursu?
  • Jakie formuły muszą znaleźć się w ankiecie?
  • Jak reagować na zapytania i zażalenia uczestników związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych?


Więcej informacji:
Favitor - ochrona danych osobowych - http://favitor.pl
tel. (22) 853 37 76,
e-mail: biuro MAŁPA favitor.pl 

ODO
Ochrona danych osobowych - regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

Dane osobowe
Dane osobowe to termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 
Archiwum
 
Copyright © 1999-2009 Szkolenie z ochrony danych osobowych | Audyt ochrony danych osobowych | ?