= audyt ochrona danych osobowych, audyt ochrony danych osobowych

Strona główna

 

Kontakt

 

Oferta

Klienci

 

Aktualności

 
   
 cały serwis
 Usługi On-line
 Konferencje
 Public Relations
 Analizy i Doradztwo


Strona główna / Analizy i Doradztwo / Audyt ochrony danych osobowych

   

Audyt ochrony danych osobowych

Ostatnia aktualizacja - grudzień 2008

Niniejsza oferta dotyczy usług realizacji audytu bezpieczeństwa danych osobowych w Państwa Firmie oraz dostosowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. W ramach audytu odbywa się również szkolenie (kliknij -> zobacz program szkolenia)

W wyniku realizacji audytu i działań dostosowawczych zapewniony zostanie Państwa Firmie stan prawny i organizacyjny odpowiadający wymogom ustawy i rozporządzeń, a także stan gotowości na ewentualną kontrolę ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

audyt ochrony danych osobowych

Zakres współpracy W ramach współpracy proponujemy kolejno podjąć następujące działania:

  • Audyt: rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego
  • Rozmowa z przyszłym/obecnym ABI Państwa Firmy
  • Dostosowanie techniczno-organizacyjnych zasad przetwarzania danych do stanu wymaganego przez ustawę wraz z rozporządzeniami, w tym szkolenie (kliknij -> zobacz program szkolenia)
  • Wskazówki i konsultacje dotyczące ustawowo wymaganego stałego monitoringu bezpieczeństwa, ryzyka i reagowania na naruszenia organizacyjne, techniczne i prawne

Przedstawiony powyżej zakres współpracy pozwoli Państwa Firmie stale utrzymywać stan prawny odpowiadający wymogom ustawy i rozporządzeń, a także stan gotowości na ewentualną kontrolę ze strony GIODO.

Favitor - ochrona danych osobowych - http://favitor.pl
tel. (22) 853 37 76,
e-mail: biuro MAŁPA favitor.pl

 

ODO
Ochrona danych osobowych - regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

Dane osobowe
Dane osobowe to termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 
Archiwum
 
Copyright © 1999-2009 Szkolenie z ochrony danych osobowych | Audyt ochrony danych osobowych | | ?